HYUNDAI HD270 TỰ ĐỔ

HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI VÀ ĐỘ BỀN VƯỢT THỜI GIAN

Xe tải tự đổ

Giá bán: 1,949,000,000 VNĐ

0988 759 779