Hyundai Miền Nam

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL - 2.4 TẤN - THÙNG MUI BẠT

KT thùng: 4,300x1,780x620/1,600 mm

Tải trọng cho phép: 2.4 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL - 2.4 TẤN - THÙNG KÍN

KT thùng: 4,300x1,770x1,650/--- mm

Tải trọng cho phép: 2.4 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250 - 1.9 TẤN - THÙNG ĐÔNG LẠNH

KT thùng: 3,420x1,650x1,580/--- mm

Tải trọng cho phép: 2.4 Tấn

0988 759 779