Hyundai Miền Nam

XE TẢI HYUNDAI NEW PORTER H150 - 1.5 TẤN - THÙNG MUI BẠT

KT thùng: 3,160x1,640x580/1,760 mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 75S - 4 TẤN - THÙNG KÍN

KT thùng: 4,410x2,060x1,840/--- mm

Tải trọng cho phép: 4 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110S - 7 TẤN - THÙNG MUI BẠT

KT thùng: 4,900x2,050x660/1,880 mm

Tải trọng cho phép: 7 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110S - 7 TẤN - THÙNG KÍN

KT thùng: 4,900x2,060x1,880/--- mm

Tải trọng cho phép: 7 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110S - 7 TẤN - THÙNG ĐÔNG LẠNH

KT thùng: 4,770x2,000x1,870/--- mm

Tải trọng cho phép: 7 Tấn

0988 759 779