HYUNDAI NEW PORTER H150 1T5 THÙNG MUI BẠT

KT thùng: 3160 x 1640 x 580/1760

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

Sản phẩm mẫu 03

KT thùng: 2400x1400x1000mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

Sản phẩm mẫu 04

Giá: 24.000.000 30.000.000

KT thùng: 2400x1400x1000mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

Sản phẩm mẫu 02

Giá: 1.500.000 2.000.000

KT thùng: 2400x1400x1000mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

Sản phẩm mẫu 01

Giá: 20.000.000

KT thùng: 2400x1400x1000mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

0988 759 779