Hyundai Miền Nam

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250 - 1.9 TẤN - THÙNG BEN

KT thùng: 32456

Tải trọng cho phép: 312456

XE TẢI HYUNDAI NEW PORTER H150 - 1.5 TẤN - BEN TỰ ĐỔ

KT thùng: 2,420x1,600x400 mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY 2017 - 8 TẤN THÙNG MUI BẠT

KT thùng: 4900 x 2050 x 660/1880 mm

Tải trọng cho phép: 8 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW PORTER H150 - 1.5 TẤN - THÙNG KÍN

KT thùng: 3,170x1,640 x1,750/---mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW PORTER H150- 1.5 TẤN - THÙNG ĐÔNG LẠNH

KT thùng: 3,040x1,580 x1,670/--- mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

0988 759 779