Các loại biển cấm xe tải: 2.5 tấn, 3.5 tấn, 5 tấn và biển cấm giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *