TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH XE TẢI/XE KHÁCH

Thông tin chung - Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh xe tải/xe khách - Số lượng: 01 - Nơi làm việc: TP.HCM
Xem chi tiết

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH XE KHÁCH/ XE TẢI

Thông tin chung - Vị trị: Nhân viên kinh doanh xe khách/xe tải - Số lượng: 20 - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết

0988 759 779